CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG TẠI LIÊN PHƯƠNG

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

thông tin cơ bản của khách hàng được thu thập để liên lạc gởi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Chỉ sử dụng cho nội bộ locxeoto.com để hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

1 năm kể từ khi khách hàng không liên lạc nữa.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

Văn phòng phụ tùng ô tô liên phương địa chỉ: 20 Ngô Bệ P.13 Tân Bình, TPHCM.

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sữa dữ liệu cá nhân của mình.

Mọi yêu cầu chỉnh sửa khách hàng vui lòng gởi email về: gmparts.chevrolet@gmail.com để yêu cầu chỉnh sửa thông tin dữ liệu cá nhân.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng 

Mọi thông tin dữ liệu của khách hàng sẽ không được tiết lộ cho bên ngoài và chỉ sử dụng cho Phụ tùng ô tô Liên Phương chăm sóc khách hàng.


KHOAN ĐÃ, CHÚNG TÔI CÒN NHIỀU TIN HAY DÀNH CHO BẠN!

Đã thêm vào giỏ hàng